Resum del Berenar de contes en els jardins de Can Papiol.
Anin TV.
8a fira Conte va! va de contes.