Amb motiu de la 2a Fira Conte Va! Va de contes a la Sala Infantil de  la Biblioteca Joan Oliva i Milà es van exposar una vintena de llibres del Petit Príncep en varis idiomes i diverses il·lustracions de l’autor amb la col·laboració de l’Associació “El Petit Príncep” de Catalunya i la Biblioteca Joan Oliva. L’exposició és va poder visitar del 9 de maig al 9 de juny. 
Quan miraràs el cel, a la nit, com jo  
viuré en algun dels estels, com que 
hi riuré, per a tu serà com 
si riguessin tots els estels. 
Tu tindràs estels que riuran!